Thuiskopie

Thuiskopieheffing

De Stichting Thuiskopie regelt alles wat met de Thuiskopieheffing te maken heeft. Zij zorgen ervoor dat deze heffing wordt betaald en regelen dat de eigenaren van het auteursrecht dit ontvangen. Stichting de Thuiskopie is hiervoor speciaal aangesteld door het Ministerie van Justitie.

“RSE Telecom & ICT” dient deze vergoeding bij de eindgebruiker in rekening te brengen en bij de leverancier van het betreffende product af te dragen.

De thuiskopievergoeding geldt voor diverse voorwerpen, zie onderstaande tabel . Op deze voorwerpen dienen importeurs, fabrikanten een thuiskopievergoeding af te dragen volgens de gestelde tariefstelling.

Voorwerp

Tarief 2021 - 2023

 • PC/Server/mediacenter € 2,70
 • Laptop/Notebook € 2,70
 • Tablet € 2,20
 • Smartphone € 7,30
 • Portable audio-/videospeler € 2,10
 • Settopbox met harde schijf € 3,80
 • HDD-Recorder €3,80
 • E-reader € 1,10
 • Extern HDD,SSD € 1,00
 • USB-Stick >256GB € 1,00
 • USB-Stick<256 GB € 0,50
 • Wearables met opslagmogelijkheid € 0,60

Deze regeling is wettelijk ingesteld ter compensatie van misgelopen opbrengsten uit het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Consumenten zullen in de winkel indirect een thuiskopievergoeding betalen aangezien deze wordt verdisconteerd in de verkoopprijs. Bedrijven en organisaties die niet handelen in deze voorwerpen - maar deze wél zakelijk gebruiken en aanschaffen – komen in aanmerking voor vrijstelling van de thuiskopievergoeding.

Vrijstelling is mogelijk wanneer men zijn bedrijf/organisatie registreert als professioneel gebruiker. Professioneel gebruikers kunnen dan heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie of achteraf restitutie aanvragen. Hier zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden. Voor verdere informatie inzake de thuiskopievergoeding verwijzen wij u naar de website van de thuiskopie.

Wilt u een totaaloplossing voor uw zakelijke telefonie & ICT?